KRATOM RED THAI Co., Ltd.

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะพันธุ์ และจัดจำหน่ายกระท่อมก้านแดงแมงดาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

Read More
บริษัท กระท่อม เรด ไทย จำกัด

KRATOM RED THAI Co., Ltd.

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะพันธุ์ และจัดจำหน่ายกระท่อมก้านแดงแมงดาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

Read More

เกี่ยวกับเรา

About Us

บริษัท กระท่อมเรด ไทย จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะพันธุ์ และจัดจำหน่ายกระท่อมก้านแดงแมงดาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
พืชกระท่อมมีฤทธิ์ในการรักษาโรคได้หลายอย่าง เช่น การลดระดับน้ำตาลในเลือดระบบทางเดินอาหาร แก้ปวด จึงจำเป็นต้องพัฒนาต่อยอดเพื่อให้สามารถส่งออกสู่ตลาดโลกได้ โดยเฉพาะการพัฒนาโรงงานต้นแบบในการผลิตสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพรเพื่อใช้ในทางการแพทย์และอาหาร ที่ได้มาตรฐาน GMP เพื่อส่งขายให้กับร้านยา และส่งโดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาร่วมกับวิสาหกิจชุมชนแล้ว

Read More

สินค้าและบริการ

 • ต้นกล้ากระท่อมก้านแดงแมงดา

  Read More
 • วิจัยพืชกระท่อม

  Read More
 • อบรมให้ความรู้การปลูกพืชกระท่อม

  Read More
 • รับซื้อใบกระท่อมจากสมาชิก

  Read More

บริษัท กระท่อมเรด ไทย จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะพันธุ์ และจัดจำหน่ายกระท่อมก้านแดงแมงดาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ข่าวสารความรู้

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะพันธุ์ และจัดจำหน่ายกระท่อมก้านแดงแมงดาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และรับซื้อใบคืนจากคนที่ซื้อต้นกล้าจากบริษัทไปปลูก

Read More

พืชกระท่อม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะพันธุ์ และจัดจำหน่ายกระท่อมก้านแดงแมงดาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และรับซื้อใบคืนจากคนที่ซื้อต้นกล้าจากบริษัทไปปลูก

Read More

รอบรู้เรื่องพืชกระท่อม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะพันธุ์ และจัดจำหน่ายกระท่อมก้านแดงแมงดาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และรับซื้อใบคืนจากคนที่ซื้อต้นกล้าจากบริษัทไปปลูก

Read More

Engine by shopup.com